Sağlık Personelleri

Bakanlıktan Sağlık Personeline ek ücret müjdesi

Çalışma düzenleri gereğince personellere ek ücret tanınacak. Acil veya branş olarak nöbet haklarından şikayetçi olan sağlık personellerine yönelik ücretlerinde iyileştirmeye gidildi. Resmi gazetede yayımlanan kanuna göre ek ücret verilecek.

Ek 33. maddede yer alan düzenlemeye göre,

1- Haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele nöbet ücreti verilmektedir.

2- İzin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenmektedir.

3- Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenmektedir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

5- Nöbet ücreti, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

6- İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40’ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.

Eski Gösterge
Yeni Gösterge Her bir nöbet saati için artış miktarı Aylık en çok miktarlar (130 saat üzerinden)

a) Eğitim görevlisi(1), başasistan, uzman tabip

100
150 7,93 TL’den 11,90’a yükseldi.

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

90
135 7,14 TL’den 10,71’e yükseldi.

c) Diş tabibi ve eczacılar

80
120 6,35 TL’den 9,52’ye yükseldi.

ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli

60
90 4,76 TL’den 7,14’e yükseldi.

d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

50
75 3,97 TL’den 5,95’e yükseldi.

e) Diğer personel

35
55 2,78 TL’den 4,36’ya yükseldi.

Bu düzenleme, 6639 sayılı Kanunun, 15 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte, 15 Nisan itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sağlık profesyoneli