Gündem

Sağlık Personellerinin Nöbet Düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı ve balı kuruluşlarında personel olarak doktor, ebe, hemşire, sağlık memuru, laborant, röntgen teknisyeni gibi görevlilerin nöbet tutmakla mükellef oldukları yasa ile belirtilmiştir.

657 numaralı devlet memurları kanunun 101. maddesinde “Günün yirmi dört saati içinde hizmet gösteren durumlarda nöbet kurumlar tarafından belirlenir” hükmünde olduğu gibi 24 saat kesintisiz yürütülmesi gereken konularda nöbetler bağlı kurumlar tarafından belirlenmektedir.

Sağlık hizmeti süreklilik gerektiren konulardan olduğundan çalışma saatleri, personel sayısı ve verdiği hizmet dikkate alınarak nöbetler kurum amiri tarafından ayarlanır.

Sağlık Bakanlığı 09.05.2015 tarih 9155 (2005/79) sayılı çalıma düzeni genelgenin 4. maddesinde “Hizmette 25 yılını doldurmuş sağlık personelinin, hizmetin aksatılmaması kaydıyla mümkün mertebe nöbet hizmetlerinden muaf tutulmaları sağlanmalıdır.”

Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlara göre 25 yılını dolduran sağlık personelleri nöbetten kurum amiri tarafından muaf tutulabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sağlık profesyoneli