GündemSağlık Personelleri

Sözleşmelilere Nakil Hakkı Çalışmaları Başlatıldı

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ı ziyaret etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Nisan ayındaki kurul toplantısından önce görüşmede; sağlık çalışanlarının mesai saatlerinde yaşadığı sorunlar, sözleşmeli personele nakil hakları, lisans tamamlama ve ön lisans konularını görüştü. Ebe-hemşirelerin aylık mahsuplaşmadan yararlandırılması için çeşitli konulara değinilmiştir.

Sağlık çalışanlarının ünlük mesaisi Tüm Gün Yasası ile 8 saate indirilmesi ile 9 saat çalışmaya devam ettiklerine değindi. Gerekli talimatların nednei ile 9 saat çalışmanın devam ettirildiğinden dolayı sağlık kuruluşlarında farklı beklentiler içinde olduğu bilindi. Bakan Akdağ, sağlık kurumlarının mesai saatlerinin 16:30’a çekilebileceğini belirterek çalışmalar için talimat vermiştir.

4924’LÜLER İLE VEKİL EBE-HEMŞİRELER DE AYLIK MAHSUPLAŞMADAN YARARLANACAK

Görüşmede 4924’lüler ile vekil ebe – hemşireleri aylık mahsuplaşma kapsamı dışında bırakan Sağlık Bakanlığı genelgesi de gündeme geldi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Torba Kanunla 209 Sayılı Döner Sermaye Kanununda yapılan düzenleme açık iken, Sağlık Bakanlığı’nın Maliye’nin görüşü çerçevesinde yayınladığı genelgenin, Kanunla çelişen bir uygulama tesis ettiği görüşünü dile getirdi. Bakan Akdağ da döner sermaye ek ödemesi alan tüm personelin aylık mahsuplaşma hakkından yararlanması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirterek, sorunun çözüme kavuşturulacağını söyledi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDAN ÖNCE NAKİL HAKKI

Sağlık-Sen’in 2010 Toplu görüşme kazanımlarından olan sözleşmeli personele nakil hakkı konusunda Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarında yapılacak düzenlemenin Maliye Bakanlığı’nda beklediğini kaydeden Memiş, söz konusu düzenlemenin Başbakanlığa gönderilmesi ve kamuya personel alımlarından önce yürürlüğe girmesi noktasında Sağlık Bakanlığı’nın desteğini istedi. Bakan Akdağ, bu konuda da Maliye Bakanlığı ile görüşerek, sürecin hızlandırılması için çaba harcayacaklarını ifade etti.

Görüşmenin gündem maddelerinden birisi ise 4924’lülerin aile hekimliğine başvurularında devam eden ilçe sınırı şartının kaldırılması konusuydu. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 4/B’liler için kaldırılan ilçe sınırı şartının 4924’lüler içinde kaldırılması talebinde bulundu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sağlık profesyoneli