Gündem

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programında Değişiklik

Yoğun bakımda görevli olacak hemşirelerin sertifika eğitim programında değişikliğe gidildiği duyuruldu. Sağlık personellerinin alacağı görevler içinde yoğun bakımda görev almak daha modern hale getirildi.

Eğitim programı şu usul ve esaslar dahilinde yürütülür;

Eğitim başlangıcında eğitim süresince geçerii olan kurallar ve uygulamalar açıklanır. Eğitim programı, teorik ve uygulamalı olarak yürütülür. Yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programının uygulamalı eğitimi için aynı il içerisinde bulunan ve bu standartların 10’uncu maddesinde nitelikleri belirtilen yerlerle protokol yapılabilir, Katılımcılar, eğitim programı süresince eğitim gereği yapılacak çalışmalar dışında başka bir alanda’birimde/merkezde veya başka bir işte çalıştırılamazlar.

Eğitim programına katılımcı sayısı eğitimin verileceği yerdeki her 2 (iki) yoğun bakım (3. seviye yoğun bakım yatak sayısı) yatağına bir katılımcı düşecek şekilde hesaplanır.

Bir sertifikalı eğitim programında en fazla 30 (otuz) katılımcı eğitime alınır. Sertifikalı Eğitim Uygulayıcıları bir eğitim döneminde eğitime alacakları toplam katılımcı sayısının en fazla %30’nu kendi personelinden seçebilirler Uygulamalı eğitim klinik rehber hemşirelerin gözetiminde yapılır. Birden fazla yoğun bakımın bulunduğu merkezlerde her bir yoğun bakım için bir klinik rehber hemşire tayin edilir. Klinik rehber hemşirelere uygulamalı eğitim süresince başka bir görev verilemez.

Katılımcılar yoğun bakım ünitelerinde uygulamaları, birebir veya küçük gruplar halinde hasta başında klinik rehber hemşirenin gözetiminde; “izter” ve “gözlem altında yapar” aşamalarını uygulayarak yeterlilik kazanır. Katılımcıların uygulama eğitimleri eğitimin yapılacağı yerdeki tüm yoğun bakımları (en az 4 (dön) farklı daldan hasta kabul eden yoğun bakımı) görecek şekilde rotasyona tabi tutularak yaptırılır. Uygulama eğitimlerinin değerlendirilmesinde “Uygulama Değerlendirme Formu” ile “Yoğun Bakımdaki Temel Uygulamalar Formu” kullanılır. Uygulamalı eğitimler “Klinik Rehber Hemşireler tarafından değerlendirilir.

Birden fazla yoğun bakımın bulunduğu merkezlerde her bir yoğun bakım için bir klinik rehber hemşire tayin edilmiş ise katılımcının uygulama değerlendirme puanı her bir klinik rehber hemşirenin ayrı ayrı değerlendirme yapması neticesinde belirlenir ve her bir katılımcı için tek form doldurulur. Her bir katılımcı için ayrı doldurulan formlar değerlendirme tamamlandıktan sonra klinik rehber hemşireler tarafından imzalanır ve program sorumlusuna teslim edilir. Eğitime kesintisiz devam esas olup uygulama eğitimine devam zorunludur.

Yasal mazereti nedeniyle uygulama eğitiminin en fazla %10’nuna katılamayanlar eğitime katılmadıkları süreyi tamamlamadıkları sürece sertifika sınavına alınmaz. Teorik eğitime ise yasal bir mazeret nedeniyle en fazla %10 devamsızlık yapılabilir. Eğitim dokümanları, ulusal ve uluslararası literatür (özellikle yoğun bakım ile İlgili rehberler) doğrultusunda güncellenir.

Eğitim programı standart değerlendirme formları doğrultusunda değerlendirilir. Eğitim programında aşağıdaki öğretim ve öğrenme, strateji, yöntem ve teknikler uygulanır: Sözlü anlatım, Video ile öğretim, Küçük grup çalışmaları, Uygulamaları göstererek yaptırma, Soru-cevap ite aktif tartışma, Simülasyon, Klinik uygulama.

Formlara Ulaşmak ve Detaylı Bilgi İçin Program Detayını Buradan İndirebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sağlık profesyoneli